Back to top

Operator Tankships

Een ‘operator tankships’ zal de installatie bedienen bij interne verpompingen en zorgt voor de los-en laadoperaties van schepen en tankwagons.

De ‘operator tankships’ wordt aangestuurd door de betreffende ploegverantwoordelijke (eerste man), die op zijn beurt onder leiding van de Supervisor werkt.

Wie ben jij?

 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands. Je kan je vlot uitdrukken in het Engels.
 • Ervaring in een gelijkaardige rol is een plus.
 • Je kan met de computer werken.
 • Expertise / vakkennis: Je voegt betekenis toe aan informatie in een bepaalde werksituatie, ontwikkelt en verdiept kennis op bepaald aandachtsgebied en vertaalt de consequenties voor de eigen organisatie.
 • Bewustzijn inzake kwaliteit, veiligheid en milieu: Je begrijpt de risico’s en begrijpt het cruciale belang van veiligheid voor jezelf, collega’s, de installatie en omgeving en je handelt hier ook naar. Je houdt je met zorg en aandacht aan de regels en voorschriften inzake veiligheid, kwaliteit en milieu. Je draagt bij aan een veiligheidsbewustzijn, kwaliteitsbewustzijn en milieubewustzijn.
 • Resultaatgerichtheid: Je stuurt jezelf en/of anderen op al dan niet expliciet geformuleerde doelen met het oog op efficiency en effectiviteit.
 • Samenwerking: Je werkt samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel.
 • Plannen en organiseren: Je bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en je geeft de benodigde tijd, acties en middelen aan om bepaalde doelen te kunnen bereiken.
 • Analytisch vermogen: Je onderscheidt hoofd- en bijzaken en je dringt door tot de kern van het probleem. Je voorziet wat mogelijke consequenties zijn van de te ondernemen stappen.
 • Accuratesse: Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor details, gericht op het voorkomen van (slordige) fouten.

Wat bieden wij?

 • Bij Noord Natie Odfjell Antwerp Terminal hanteren wij een personeelsvriendelijk beleid.
 • Onze medewerkers krijgen opleiding om zich verder te ontwikkelen. Wij geven interne kandidaten de kans om te solliciteren voor job rotatie en/of doorgroeimogelijkheden.
 • Onze operatoren werken onder het statuut van vaklui (CEPA). Wij bieden een motiverend loon aangevuld met extra legale voordelen. Relevante en gelijkwaardige ervaring wordt mee in overweging genomen bij het bepalen van het loon.
 • Tot slot besteden wij aandacht aan een ‘sociaal beleid’ en vinden wij het belangrijk dat collega’s met plezier komen werken.

Solliciteer nu